Trang chủ

NƠI YÊN TÂM ĐỂ CHIA SẺ VÀ ỦY THÁC

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

Tư vấn pháp luật 24/24

Luật sư có trình độ chuyên môn cao

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật Hình sự

​HÌNH PHẠT NÀO CHO VIỆC CỐ Ý XÚC PHẠM DANH DỰ NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA BLHS 2015

​HÌNH PHẠT NÀO CHO VIỆC CỐ Ý XÚC PHẠM DANH DỰ NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA BLHS 2015

Đối với con người, không chỉ tính mạng, sức khỏe là vô giá mà danh dự, nhân phẩm cũng không kém phần quan trọng. Quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người đều rất cần thiết đối với con người và là một trong những quyền quan trọng nhất trong các quyền cơ bản của công dân. Vậy với người cố ý xúc phạm danh dự nhận phẩm người khác thì có hình phạt nào theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015.

PHẠM TỐI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI KHÁC CÓ ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO KHÔNG

PHẠM TỐI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI KHÁC CÓ ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO KHÔNG

Án treo được hiểu là miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, hình phạt đối với người vi phạm pháp luật ở mức độ ít nghiêm trọng, khi bị xử phạt tù không quá ba năm, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và xét thấy không cần phải cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội mà vẫn có thể cải tạo được. Vậy với phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác có được hưởng án treo hay không.

​THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

​THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Có thể nhận thấy, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (gọi tắt là BLHS năm 2015) được ban hành đã thể hiện được những tư tưởng quan trọng của Hiến pháp năm 2013 với trọng tâm là đề cao, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Một trong những điểm mới cơ bản của BLHS năm 2015 là lần đầu tiên BLHS năm 2015 đã quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 64) nhằm tạo cho phạm nhân có cơ hội được trở về với cộng đồng sớm hơn nhưng phải chịu sự giám sát của chính quyền cơ sở khi về sinh sống tại cộng đồng, điều này góp phần bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế khả năng tái phạm của họ

​PHÁT HIỆN HÀNH VI PHẠM TỘI THÌ THỰC HIỆN TỐ GIÁC NHƯ THẾ NÀO?

​PHÁT HIỆN HÀNH VI PHẠM TỘI THÌ THỰC HIỆN TỐ GIÁC NHƯ THẾ NÀO?

Điều 56 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã ghi nhận việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố nhằm giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiến hành thuận lợi. Khi phát hiện hành vi phạm tội cá nhân nào cũng có trách nhiệm phải thực hiện tố giác hành vi phạm tội. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể biết cách tố giác tội phạm. Trong phạm vi bài viết này xin nói đến việc thực hiện tố giác tội phạm khi phát hiện hành vi phạm tội.

TỐ GIÁC TỘI PHẠM VÀ TIN BÁO TỘI PHẠM KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO THEO QUY ĐỊNH TẠI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015.

TỐ GIÁC TỘI PHẠM VÀ TIN BÁO TỘI PHẠM KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO THEO QUY ĐỊNH TẠI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015.

Tố giác tội phạm và tin báo tội phạm được pháp luật quy định là những cơ sở để xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm. Vậy giữa tố giác tội phạm và tin báo tội phạm khác nhau như thế nào theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

CHÓ CẮN CHẾT NGƯỜI, HÌNH PHẠT NÀO DÀNH CHO CHỦ NUÔI CHÓ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

CHÓ CẮN CHẾT NGƯỜI, HÌNH PHẠT NÀO DÀNH CHO CHỦ NUÔI CHÓ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Gần đây, có không ít các trường hợp thương tâm khi bị chó thả rông ngoài đường cắn chết. Việc bị chó thả rông ngoài đường cắn chết như vậy thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Làm sao để xác định được trách nhiệm trong trường hợp này.

BỊ NGƯỜI KHÁC TUNG ẢNH NÓNG LÊN MẠNG XÃ HỘI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

BỊ NGƯỜI KHÁC TUNG ẢNH NÓNG LÊN MẠNG XÃ HỘI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin kéo theo đó là rất nhiều hành vi lợi dụng mạng xã hội để phạm tội cũng đang ngày càng tăng lên. Chúng ta dễ nhìn thấy rất nhiều các hành vi dùng mạng xã hội với các mục đích cá nhân làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín của người khác đó là hành vi tung ảnh nóng lên mạng xã hội. Theo quy định của pháp luật hiện hành có những quy định nào xử lý hành vi này để bảo vệ cho người bị hại hay không.

​VAY TIỀN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRẢ CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ HAY KHÔNG?

​VAY TIỀN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRẢ CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ HAY KHÔNG?

“Có vay, có trả” đó là một câu nói thường ngày chúng ta thường nghe trong cuộc sống. Tuy nhiên không phải ai vay cũng có thể trả, đặt ra trường hợp: khi vay tiền không có khả năng trả có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không?

​KẺ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG GÂY THƯƠNG TÍCH PHẢI NHẬN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NÀO?

​KẺ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG GÂY THƯƠNG TÍCH PHẢI NHẬN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NÀO?

Hiện nay, hành vi gây rối trật tự công cộng diễn ra phổ biến gây mất trật tự an ninh xã hội, trật tự nếp sống đô thị. Xâm phạm trật tự công cộng và có thể gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, qua việc vi phạm quy tắc sống lành mạnh, nếp sống văn minh, xã hội chủ nghĩa, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của mọi người ở những nơi công cộng.

​BỊ LỪA VẬN CHUYỂN MA TÚY CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

​BỊ LỪA VẬN CHUYỂN MA TÚY CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Trong thời gian qua đã có không ít các trường hợp bị lừa vận chuyển ma túy. Các đối tượng phạm tội đã lừa những người nhẹ dạ vô tình trở thành người vận chuyển ma túy cho họ để nhằm qua mắt lực lượng công an. Vậy câu hỏi đặt ra: khi bị lừa vận chuyển ma túy có phải chịu trách nhiệm hình sự?

NGƯỜI THỰC HIỆN TỘI PHẠM NGHIÊM TRỌNG DO VÔ Ý HOẶC TỘI PHẠM ÍT NGHIÊM TRỌNG GÂY THIỆT HẠI VỀ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, DANH DỰ, NHÂN PHẨM HOẶC TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ?

NGƯỜI THỰC HIỆN TỘI PHẠM NGHIÊM TRỌNG DO VÔ Ý HOẶC TỘI PHẠM ÍT NGHIÊM TRỌNG GÂY THIỆT HẠI VỀ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, DANH DỰ, NHÂN PHẨM HOẶC TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ?

Miễn trách nhiệm hình sự là một chế định rất quan trọng trong BLHS thể hiện được chính sách hình sựnhân đạo, khoan hồng của nhà nước đối với người phạm tội.

​HÀNH VI CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

​HÀNH VI CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Hiện nay đang xảy ra tình trạng nhiều người, nhiều gia đình khuynh gia, bại sản và rất nhiều việc đau lòng xảy ra do cá độ bóng đá. Nó đang dần trở thành vấn đề nhức nhối gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống nhiều gia đình và cả xã hội.

GÂY THIỆT HẠI TRONG KHI BẮT GIỮ NGƯỜI PHẠM TỘI THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

GÂY THIỆT HẠI TRONG KHI BẮT GIỮ NGƯỜI PHẠM TỘI THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Trên cơ sở kế thừa các quy định của BLHS năm 1999, tại BLHS 2015, các nhà làm luật đã dành toàn bộ chương IV quy định về các trường hợp loại trừ TNHS. Một trong các trường hợp đó là Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội. Trong bài viết dưới đây chúng ta cùng làm rõ hơn về trường hợp này.

NGƯỜI BỊ HẠI TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ CÓ ĐƯỢC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC THAM GIA TỐ TỤNG KHÔNG?

NGƯỜI BỊ HẠI TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ CÓ ĐƯỢC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC THAM GIA TỐ TỤNG KHÔNG?

Bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra. Trong quá trình tố tụng cần nghiên cứu xác định chính xác để tránh xác định sai tư cách người tham gia tố tụng. Trong phạm vi bài viết này xin được viết về vấn đề Bị hại trong vụ án hình sự có được ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng không?

THAM GIA ĐÁ, CHỌI GÀ TRONG NGÀY TẾT BỊ BẮT THÌ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?

THAM GIA ĐÁ, CHỌI GÀ TRONG NGÀY TẾT BỊ BẮT THÌ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?

Nói đến chọi g​à đây không chỉ là một trò chơi dân gian trong ngày hội, mà còn là một thú vui chơi thông thường của nhiều người ở đô thị cũng như ở nông thôn. Chọi gà vừa mang tính chất giải trí vừa là hình thức nuôi dưỡng tinh thần thượng võ, chất keo gắn kết tinh thần cộng đồng trong các hội làng. Nhưng hiện nay một số đối tượng lại lợi dụng trò chơi dân gian để tổ chức cá cược ăn thua bằng tiền hoặc hiện vật. Đặc biệt đối với dịp tết thì đá, chọi gà diễn ra nhiều hơn. Vậy chọi gà trong ngày tết nếu bị bắt thì phải chịu trách nhiệm như thế nào.Gọi ngay

Zalo