Trang chủ

NƠI YÊN TÂM ĐỂ CHIA SẺ VÀ ỦY THÁC

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

Tư vấn pháp luật 24/24

Luật sư có trình độ chuyên môn cao

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

TƯ VẤM ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Hà Nội, ngày tháng năm 20

THƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Số: ........../TTV-HTC Việt Nam

V/v: Tư vấn đăng ký bảo hô quyền sở hữu công nghiệp


Kính gửi:

Công ty

Địa chỉ:

Số điện thoại liên lạc:

Kính thưa Quý khách hàng!

Lời đầu tiên, Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi.

I. YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG.

Khách hàng mong muốn được tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Qua thông tin trao đổi với Quý khách hàng, chúng tôi hiểu rằng: Quý khách hàng mong muốn Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cung cấp dịch tư vấn các vấn đề về đăng ký kiểu dáng công nghiệp, cũng như quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết của dịch vụ trên.

II. NỘI DUNG TƯ VẤN PHÁP LÝ CỦA HTC VIỆT NAM:

1. Cơ sở pháp lý:

- Văn bản hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ số 07/VBHN-VPQH năm 2019;

- Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

2. HTC Việt Nam xin tư vấn cho quý khách hàng vấn đề về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:

2.1. Đối tượng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Đối tượng của bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, tên thương mại và quyền sử dụng đối với tên gọi xuất xứ, chỉ dẫn địa lý.

Người nào sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp của người khác đang trong thời gian bảo hộ mà không xin phép chủ sở hữu các đối tượng này thì bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (trừ các trường hợp có quy định riêng) và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2.2. Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Sáng chế, giải pháp hữu ích (SC/GPHI)

- Tờ khai đăng ký sáng chế (02 bản; mẫu 01-SC);

- Bản mô tả sáng chế (02 bản);

- Yêu cầu bảo hộ (02 bản);

- Bản tóm tắt sáng chế (02 bản);

- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp (01 bản);

- Giấy ủy quyền (01 bản);

- Chứng từ nộp lệ phí (01 bản);

- Các tài liệu chứng nhận liên quan: Giấy phép đăng ký kinh doanh; Giấy xác nhận tác giả…

Kiểu dáng công nghiệp (KDCN)

- Tờ khai đăng ký KDCN (02 bản; mẫu 03-KDCN);

- Bản mô tả KDCN (01 bản);

- Bộ ảnh hoặc bản vẽ (05 bộ);

- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp (01 bản);

- Chứng nhận quyền sở hữu nhãn hiệu (01 bản);

- Giấy ủy quyền (01 bản);

- Chứng từ nộp lệ phí (01 bản);

- Các tài liệu chứng nhận liên quan: Giấy phép đăng ký kinh doanh; Giấy xác nhận tác giả…

Nhãn hiệu (NHHH)

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (02 bản; mẫu 04-NH);

- Quy chế sử dụng Nhãn hiệu tập thể (01 bản);

- Quy chế sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận (01 bản);

- Thuyết minh tính cơ bản Nhãn hiệu liên kết (01 bản);

- Mẫu Nhãn hiệu (09 mẫu);

- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp (01 bản);

- Giấy ủy quyền (01 bản);

- Chứng từ nộp lệ phí (01 bản);

- Các tài liệu chứng nhận liên quan: Giấy phép đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập tổ chức tập thể…

Chỉ dẫn địa lý (CDĐL)

- Tờ khai đăng ký CDĐL (02 bản; mẫu 05-CDĐL);

- Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng cuả sản phẩm (02 bản);

- Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với CDĐL (02 bản);

- Mẫu trình bày CDĐL (10 mẫu);

- Giấy ủy quyền (01 bản);

- Chứng từ nộp lệ phí (01 bản);

- Các tài liệu chứng nhận liên quan: Giấy phép đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập tổ chức tập thể; Tài liệu nghiên cứu, khảo sát, điều tra…

- Bản sao văn bằng bảo hộ CDĐL nguồn gốc nước ngoài (01 bản).

2.3. Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

- Nộp đơn đăng ký bảo hộ

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Thẩm định về hình thức đơn

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét về hình thức của đơn ở những yếu tố:

+ Hình thức phải đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật;

+ Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng phải được bảo hộ;

+ Người nộp đơn là người có quyền đăng ký, trường hợp quyền đăng ký thuộc nhiều tổ chức, cá nhân thì phải được tất cả những người trong tổ chức, nhóm cá nhân đó đồng ý thực hiện việc nộp đơn;

+ Người nộp đơn đã nộp phí và lệ phí (có biên lai hoặc phiếu thu kèm đơn).

Với những đơn không đảm bảo các yếu tố trên, cơ quan thẩm quyền sẽ:

+ Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối;

+ Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối nêu trên;

+ Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí;

+ Ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

- Thẩm định về nội dung đơn

+ Đối với đơn đăng ký sáng chế

Trong thời hạn 42 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc bất kỳ người thứ ba nào đều có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thẩm định nội dung đơn với điều kiện phải nộp phí thẩm định nội dung đơn.

Thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên.

Trường hợp không có yêu cầu thẩm định nội dung nộp trong thời hạn thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

+ Đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Những đơn đăng ký sở hữu công nghiệp sau đây được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng:

Đơn đăng ký sáng chế đã được công nhận là hợp lệ và có yêu cầu thẩm định nội dung nộp theo quy định;

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đã được công nhận là hợp lệ.

Đơn đăng ký thiết kế bố trí không được thẩm định nội dung.

2.4. Thời gian thẩm định, hiệu lực văn bằng

(Hồ sơ được thẩm định tại Cục SHTT trong trường hợp không có bổ sung)

- Đơn sáng chế: 18 tháng - Văn bằng có hiệu lực 20 năm.

- Đơn kiểu dáng công nghiệp: 09 tháng - Văn bằng có hiệu lực 05 năm, được gia hạn 02 lần, mỗi lần 05 năm.

- Đơn nhãn hiệu: 09 tháng - Văn bằng có hiệu lực 10 năm, được quyền gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

- Đơn chỉ dẫn địa lí: 09 tháng - Văn bằng có hiệu lực vô thời hạn.

2.5. Bảng báo giá chi phí.

III. Bảo mật

Mọi thông tin, trao đổi liên lạc, các tài liệu và các thỏa thuận giữa các Bên sẽ được cam kết giữ bảo mật tuyệt đối và chỉ được trao đổi với Bên thứ Ba khác khi có sự chấp thuận của cả Hai Bên bằng văn bản.

Trên đây là nội dung đề xuất dịch vụ của HTC Việt Nam về những nội dung yêu cầu của Quý khách hàng. Kính mong Quý khách xem xét và chấp thuận. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung đề xuất dịch vụ này, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được phúc đáp.

Rất mong được hợp tác lâu dài cùng sự phát triển của Quý Khách hàng.

Trân trọng!


Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà CT 1 - SUDICO Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, đường Vũ Quỳnh, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: 0989.386.729; Email: htcvn.law@gmail.comGọi ngay

Zalo