Trang chủ

NƠI YÊN TÂM ĐỂ CHIA SẺ VÀ ỦY THÁC

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

Tư vấn pháp luật 24/24

Luật sư có trình độ chuyên môn cao

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mới nhất theo pháp luật

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

THƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Số: ........../TTV-HTC Việt Nam

V/v: Đề xuất dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng


Kính gửi: khách hàng

Kính thưa Quý khách hàng!

Lời đầu tiên, Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi.

I. YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

Khách hàng mong muốn được tư vấn về vấn đề liên quan soạn thảo hợp đồng.

Qua thông tin trao đổi với Quý khách hàng, chúng tôi hiểu rằng: Quý khách hàng mong muốn Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cung cấp dịch tư vấn trong việc soạn thảo hợp đồng. Cụ thể: Hiện nay, Quý khách hàng đang có nhu cầu được tư vấn về việc soạn thảo hợp đồng bao gồm hình thức, nội dung cần có của một hợp đồng cơ bản.

tư vấn soạn thảo hợp đồng

II. NỘI DUNG TƯ VẤN PHÁP LÝ CỦA HTC VIỆT NAM

1. Cơ sở pháp lý:

Để cung cấp nội dung tư vấn cho Quý công ty, Công ty Luật chúng tôi đã căn cứ các quy định sau:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13

Bên cạnh đó, căn cứ vào lĩnh vực cụ thể mà khách hàng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng mà sẽ liên quan đến quy định trong một số văn bản pháp luật chuyên ngành.

2. HTC Việt Nam xin tư vấn cho quý khách hàng về soạn thảo hợp đồng cơ bản như sau:

2.1. Hình thức của hợp đồng:

Hợp đồng theo quy định của pháp luật được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Pháp luật dân sự không quy định hình thức cụ thể của hợp đồng nói chung nhưng có thể hiểu rằng hình thức của hợp đồng là cách thức thể hiện sự thỏa thuận của các bên. Theo đó sự thỏa thuận của các bên được thể hiện thông qua lời nói, bằng văn bản hoặc hành vi cụ thể. Tuy nhiên để việc thực hiện hợp đồng được diễn ra thuận lợi, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mỗi bên và dễ giải quyết hơn nếu như có tranh chấp thì việc thỏa thuận được thể hiện bằng văn bản thường được lựa chọn trong các giao dịch dân sự.

Khi soạn thảo hợp đồng cần lưu ý đến những trường hợp pháp luật quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, phải được chứng nhận của công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc xin giấy phép nhằm đảm bảo đúng hình thức hợp đồng theo quy định của luật cũng như là một trong những điều kiện để hợp đồng có hiệu lực.

2.2. Về nội dung của hợp đồng

Chủ thể của hợp đồng

Trong hợp đồng là sự ghi nhận thông tin của các bên tham gia thỏa thuận và xác lập hợp đồng. Đây là nội dung cơ bản và bắt buộc phải có.

Chủ thể tham gia thỏa thuận hợp đồng nếu là cá nhân thì chính cá nhân đó ký; còn nếu chủ thể là pháp nhân thì phải là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (phải kèm theo văn bản ủy quyền). Chủ thể của hợp đồng sẽ liên quan trực tiếp đến vấn đề phát sinh, xác lập hợp đồng và liên quan đến tư cách của chủ thể ký hợp đồng, từ đó ảnh hưởng đến việc hợp đồng có hiệu lực hay không.

Nội dung của hợp đồng

Căn cứ theo Điều 398 BLDS 2015 thì các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung hợp đồng. Hợp đồng có thể có những nội dung sau:

- Đối tượng của hợp đồng.

- Số lượng, chất lượng.

- Giá, phương thức thanh toán.

- Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng.

- Quyền, nghĩa vụ của các bên.

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

- Phương thức Giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Trong đó:

- Đối tượng của hợp đồng có thể là tài sản, công việc phải làm hoặc không được làm. Đây là điều khoản cơ bản có trong mọi hợp đồng.

- Số lượng, chất lượng: trong thực tế, số lượng là điều khoản cơ bản của hợp đồng còn chất lượng của đối tượng thì trong nhiều trường hợp, nó không được coi là điều khoản cơ bản vì có thể xác định được theo chất lượng trung bình của đối tượng cùng loại trên thị trường tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng.

- Giá và phương thức thanh toán: giá chính là giá trị của đối tượng trong hợp đồng hay còn được hiểu là giá trị của hợp đồng. Tuy nhiên tùy và lĩnh vực hợp đồng được soạn thảo mà giá không phải là điều khoản bắt buộc trong mọi trường hợp bởi vì có thể xác định giá dựa trên giá thị trường của đối tượng cùng loại. Phương thức thanh toán thường đi kèm với điều khoản về giá. Phương pháp thanh toán thường được sử dụng hiện nay là trả tiền mặt; chuyển khoản qua ngân hàng và một số phương thức thanh toán khác.

- Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng: điều khoản về thời hạn đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện hợp đồng. Các bên thỏa thuận với nhau về thời hạn hợp đồng có hiệu lực, thời hạn thực hiện và kết thúc của hợp đồng. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng thì thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng được xác định theo quy định riêng đối với từng loại hợp đồng hoặc quy định chung về thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện nghĩa vụ dân sự trong BLDS.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên: đây là điều khoản vô cùng quan trọng, để bảo đảm quyền lợi và cam kết thực hiện nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Các bên có thể tự do thỏa thuận với nhau về vấn đề này nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Nếu các bên không tự thỏa thuận với nhau thì có thể áp dụng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong loại hợp đồng tương ứng.

- Về điều khoản phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại: theo quy định của pháp luật dân sự, các bên tự thỏa thuận với nhau nhằm buộc bên có hành vi gây ra thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bên bị thiệt hại. Vi phạm hợp đồng là hành vi một bên vi phạm (một hoặc nhiều) nghĩa vụ thỏa thuận trong hợp đồng mà hai bên đã ký kết. Theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm. Mức phạt vi phạm trong hợp đồng dân sự do hai bên thỏa thuận, còn trong thương mại và xây dựng thì căn cứ vào giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm (hợp đồng thương mại không quá 8% và hợp đồng xây dựng thì không quá 12%). Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

Ngoài ra có thể có phụ lục đi kèm với hợp đồng, quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

=> Mời quý khách xem thêm: Phân biệt hợp đồng lao động và hợp đồng dân sự

2.3. Các mẫu tờ khai:

Căn cứ theo nhu cầu soạn thảo hợp đồng cụ thể của quý khách, chúng tôi xin được gửi mẫu sau.

2.4. Bảng báo giá chi phí:

STT

Loại công việc

Chi phí

1

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

2

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng

III. Bảo mật

Mọi thông tin, trao đổi liên lạc, các tài liệu và các thỏa thuận giữa các Bên sẽ được cam kết giữ bảo mật tuyệt đối và chỉ được trao đổi với Bên thứ Ba khác khi có sự chấp thuận của cả Hai Bên bằng văn bản.

3. Tại sao cần phải tư vấn hợp đồng?

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ xã hội cụ thể. Một hợp đồng phải xuất phát từ sự thỏa thuận làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Vai trò của hợp đồng trong các giao dịch dân sự nói chung và giao dịch của doanh nghiệp nói riêng hiện nay ngày càng quan trọng đòi hỏi việc soạn thảo hợp đồng, hợp đồng thương mại yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu về các quy định pháp luật có liên quan.

Một hợp đồng dân sự cần phải đảm bảo tính chặt chẽ, chi tiết về cả nội dung lẫn hình thức điều này đòi hỏi người soạn thảo hợp đồng phải có kiến thức, am hiểu tường tận các quy định pháp luật, phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và quy định của pháp luật.

dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng

4. Các loại hợp đồng HTC Việt Nam thường xuyên tư vấn soạn thảo

-Tư vấn, soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực thương mại hàng hóa: hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng gia công hàng hóa, hợp đồng môi giới thương mại, hợp đồng hợp tác thương mại, hợp đồng đại lý, hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế;

-Tư vấn, soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh: Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân với pháp nhân, Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa pháp nhân với pháp nhân, Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài;

-Tư vấn, soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ gồm tư vấn hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại;

-Tư vấn, soạn thảo hợp đồng góp vốn thành lập công ty, hợp đồng ủy thác quản lý vốn, hợp đồng mua bán công ty, sáp nhập doanh nghiệp, hợp đồng ủy quyền;

-Tư vấn, soạn thảo hợp đồng đầu tư kinh doanh bất động sản: chuyển nhượng, thuê, cho thuê, môi giới, quản lý, hợp tác kinh doanh liên quan đến bất động sản;

-Tư vấn, soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng: tư vấn thiết kế, tư vấn thi công, hợp đồng tư vấn quản lý dự án, hợp đồng tổng thầu EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay…;

-Tư vấn, soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực vận tải: hợp đồng giao nhận, hợp đồng cho thuê kho bãi, hợp đồng logistic, hợp đồng thuê xe ô tô…;

-Tư vấn, soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm: hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp đồng vay và cho vay, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp…;

-Tư vấn, soạn thảo hợp đồng thương mại dịch vụ: hợp đồng tài trợ, hợp đồng quảng cáo, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng truyền thông;

-Tư vấn, soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng dự án, hợp đồng mua bán và chuyển nhượng chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác);

-Tư vấn, soạn thảo hợp đồng liên quan đến quan hệ lao động: hợp đồng lao động, thỏa thuận bảo mật, thỏa thuận không cạnh tranh, hợp đồng đào tạo, tuyển dụng nhân sự, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể;

-Tư vấn, soạn thảo hợp đồng trong giao dịch dân sự: hợp đồng phân chia tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng vay tiền, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mượn nhà…

5. Dịch vụ tư vấn về soạn thảo hợp đồng tại HTC Việt Nam

- Theo dõi, giám sát, cố vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên trong hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng

- Tư vấn, soạn thảo, đàm phán hợp đồng các nội dung điều chỉnh (phụ lục hợp đồng - nếu có);

- Cung cấp các mẫu hợp đồng có sẵn để khách hàng lựa chọn;

- Rà soát lại hợp đồng và tư vấn sửa đổi điều khoản trong hợp đồng;

- Tư vấn, nhận ủy quyền, trực tiếp giải quyết tranh chấp hợp đồng (các hướng giải quyết có thể là thương lượng, thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác của các bên hoặc nhờ sự can thiệp của cơ quan tài phán cụ thể là trung tâm trọng tài hoặc khởi kiện đến tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu quyền và lợi ích của thân chủ bị xâm phạm);

- Đảm bảo triệt tiêu những rủi ro pháp lý có thể sẽ xảy ra cho khách hàng nhằm giải quyết tối ưu quyền lợi khách hàng;

- Thực hiện công chứng hợp đồng thay cho khách hàng (nếu có yêu cầu);

- Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các quy định của pháp luật.

=> Tham khảo ngay: Sự khác nhau giữa biên bản thỏa thuận và hợp đồng

6. Một số câu hỏi thường gặp liên quan tới soạn thảo hợp đồng

Có phải luật sư nào cũng có thể tư vấn hợp đồng không?

Trên thực tế không phải luật sư nào cũng có thể tư vấn hợp đồng tốt. Do đó, việc lựa chọn một luật sư tốt, có kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm thực tế liên quan đến nội dung hợp đồng cần tư vấn là điều hết sức quan trọng, quyết định sự chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi ích tốt đa của các bên trong hợp đồng và dự liệu được các rủi ro pháp lý phát sinh giữa các bên trong hợp đồng trong tương lai.

Tại sao có sự khác nhau về chi phí dịch vụ tư vấn hợp đồng?

Chi phí tư vấn hợp đồng có thể nói rất khác nhau giữa các hãng luật. Rất dễ hiểu ở chỗ hãng luật có luật sư giỏi, với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực thực tế tốt thì chi phí thông thường sẽ cao hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn tốt nhưng vẫn thu phí dịch vụ phù hợp, đáp ứng nhu cầu cao nhất của khách hàng.

Trên đây là nội dung đề xuất dịch vụ của HTC Việt Nam về những nội dung yêu cầu của Quý khách hàng. Kính mong Quý khách xem xét và chấp thuận. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung đề xuất dịch vụ này, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được phúc đáp.

Rất mong được hợp tác lâu dài cùng sự phát triển của Quý Khách hàng.

Trân trọng!


Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà đa năng, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 0989.386.729; Email: htcvn.law@gmail.com

Website: https://htc-law.com ; https://luatsuchoban.vn


Bài viết liên quan:

- Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển

- Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý phân phối độc quyền

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đấtGọi ngay

Zalo