Trang chủ

NƠI YÊN TÂM ĐỂ CHIA SẺ VÀ ỦY THÁC

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

Tư vấn pháp luật 24/24

Luật sư có trình độ chuyên môn cao

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần giữ vị trí là người quản lý, quản trị trong công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định để đảm bảo cho suốt quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị và công ty cổ phần. Để trở thành Chủ tịch HĐQT cần đáp ứng những điều kiện theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2014. Công ty luật TNHH HTC Việt Nam sẽ tư vấn cụ thể qua bài viết dưới đây:

1. Chủ tịch hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị
Theo quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng làm chủ tịch. Như vậy, Chủ tịch hội đồng quản trị bắt buộc phải là thành viên của Hội đồng quản trịvà đáp ứng các điều kiện được đặt ra đối với thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT phải được thành viên HĐQT bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó; Chủ tịch HĐQT có thể bị bãi miễn theo quyết định của HĐQT.

Điều kiện chung đối với thành viên Hội đồng quản trịđược quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:

Thứ nhất, có hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;

Thứ hai, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

Thứ ba, thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Thứ, đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ. Quy định này giúp bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, vì khi có các mối quan hệ trên, Chủ tịch HĐQT khó có thể làm việc công minh.

2. Chủ tịch HĐQT phải đáp ứng một số điều kiện riêng khác

Thứ nhất,Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Như vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, được bầu trực tiếp từ Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc đối tượng bị cấm theo khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp.

Chủ tịch hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông công ty cổ phần, về kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cũng phụ thuộc vào Điều lệ của công ty. Pháp luật quy định như vậy nhằm bảo đảm quyền lợi của công ty cổ phần, khi có thể một người họ rất giỏi về chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý và điều hành doanh nghiệp nhưng họ lại không thể có được cổ phần trong Công ty. Lúc này, không thể bắt họ phải mua cổ phần của công ty thì mới được bầu làm Chủ tịch. Để ràng buộc trách nhiệm quản lý của Chủ tịch HĐQT, giữa ban cổ đông sáng lập và Chủ tịch HĐQT có thể thỏa thuận, cam kết với nhau.

Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng quy định rõ rằng một người có thể đồng thời là thành viên hoặc Chủ tịch HĐQT của nhiều công ty khác nhau, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác và có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp đối với công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về điều kiện đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng khách hàng trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn một cách tốt nhất!

(Phạm Liền)

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 0989.386.729; Email: [email protected]

Website: https://htc-law.com; https://luatsuchoban.vn

---------------------------------------------

Xem thêm bài viết có liên quan:
Gọi ngay

Zalo