Trang chủ

NƠI YÊN TÂM ĐỂ CHIA SẺ VÀ ỦY THÁC

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

Tư vấn pháp luật 24/24

Luật sư có trình độ chuyên môn cao

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật đất đai


Dân số Việt Nam ngày càng tăng lên, trong khi đó diện tích đất ngày càng thu hẹp do những yếu tố chủ quan và khách quan. Điều này làm cho các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết. Từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất...đến tranh chấp đất đai... Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đất đai HTC Việt Nam xin cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ tư vấn từ A đến Z các vấn đề liên quan đến đất đai.

Nội dung tư vấn gồm cái nội dung sau:

1. Tư vấn thực hiện các dịch vụ hành chính về đất đai.

1.1. Tư vấn về thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Xem chi tiết)).

1.2. Tư vấn về thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Xem chi tiết).

1.3. Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Xem chi tiết).

1.4. Tư vấn về trình tự, thủ tục cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (Xem chi tiết).

1.5. Tư vấn về thủ tục xin giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình , cá nhân ( Xem chi tiết).

1.6. Tư vấn về thủ tục đăng kí biến động tài sản về đất (Xem chi tiết).

1.7. Tư vấn về thủ tục cho tặng nhà ở (Xem chi tiết).

1.8. Tư vấn về thủ tục xin cấp, thuê đất đối với doanh nghiệp (Xem chi tiết).

1.9. Tư vấn về các loại thuế, phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai (Xem chi tiết).

2. Tư vấn về các giao dịch liên quan đến đất đai.

2.1. Tư vấn về hợp đồng mua bán nhà ở (Xem chi tiết).

2.2. Tư vấn về trình tự, thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Xem chi tiết).

2.3. Tư vấn về chuyển đổi nhà đất (Xem chi tiết).

2.4. Tư vấn về thủ tục mua bán tài sản trên đất được nhà nước cho thuê trả tiền hẳng năm (Xem chi tiết).

2.5. Tư vấn về soạn thảo hợp đồng thuê đất (Xem chi tiết).

2.6. Tư vấn về điều kiện và thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất (Xem chi tiết).

2.7. Tư vấn về thủ tục góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất (Xem chi tiết).

2.8. Tư vấn về thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất (Xem chi tiết).

2.9. Tư vấn soạn thảo hợp đồng, di chúc liên quan đến đất đai (Xem chi tiết).

2.10. Tư vấn, hướng dẫn làm chứng di chúc, công chứng hợp đồng liên quan đến đất đai (Xem chi tiết);(Xem chi tiết).

2.11. Tư vấn về thừa kế nhà đất, thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với quyền sử dụng đất (Xem chi tiết).

3. Tư vấn về giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực đất đai.

3.1. Tư vấn, giải quyết các tranh chấp các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

3.2. Tư vấn, giải quyết các tranh chấp liên quan đến thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

3.3. Tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản chung, tài sản riêng là đất đai, nhà ở (Xem chi tiết).

3.4. Tư vấn, giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng lối đi chung, bất động sản liền kề, mốc giới, ranh giới thửa đất.

3.5. Tư vấn, giải quyết các tranh chấp trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

3.6. Tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai về hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất (Xem chi tiết).

4. Tư vấn về chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

4.1. Tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (Xem chi tiết).

4.2. Tư vấn về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (Xem chi tiết).

4.3. Tư vấn về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất chuyên dùng thành đất thổ cư (Xem chi tiết).

4.4. Tư vấn về trình tự, thủ tục chuyển đổi đất lâm nghiệp, nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở.

4.5. Tư vấn về lệ phí chuyển mục đích sử dụng đất.(Xem chi tiết)

5. Tư vấn hành lang pháp lý liên quan đến hợp thức hóa nhà đất.

5.1. Tư vấn về đối tượng nhà đất cần thực hiện thủ tục hợp thức hóa (Xem chi tiết)

5.2. Điều kiện về nhà đất, giấy tờ cần thiết cho việc tiến hành hợp thức hóa.

5.3. Hậu quả pháp lý trước và sau hợp thức hóa nhà đất.

5.4. Trình tự, thủ tục, tài liệu cần thiết thực hiện hợp thức hóa.(Xem chi tiết)

6. Tư vấn pháp lý liên quan đến các vấn đề về thu hồi đất.

6.1. Tư vấn về các trường hợp thu hồi đất (Xem chi tiết).

6.2. Tư vấn về mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, nhà ở và các tài sản gắn liền với đất (Xem chi tiết)

6.3. Tư vấn về vấn đề khiếu nại, và giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến luật đất đai về thu hồi, bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư.

7. Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất.

7.1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất( Xem chi tiết).

7.2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

7.3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm (Xem chi tiết).

7.4. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất ( Xem chi tiết).

7.5. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế khi giải thể, phá sản.

7.6. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được thuê đất để xây dựng công trình ngầm (Xem chi tiết).

8. Tư vấn các vấn đề về đất đai liên quan đến chủ thể sử dụng đất có yêu tố nước ngoài.

8.1. Tư vấn về thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người nước ngoài.

8.2. Tổ chức cá nhân nước ngoài được quyền sử dụng đất tại Việt Nam (Xem chi tiết).

8.3. Tư vấn các thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai có yếu tố nước ngoài (Xem chi tiết).

8.4. Tư vấn về thủ tục sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho người nước ngoài (Xem chi tiết)

9. Tư vấn các hình thức giải quyết tranh chấp đất đai.(Xem chi tiết)

9.1. Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai bằng con đường hòa giải (Xem chi tiết).

9.2. Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai bằng con đường khởi kiện (Xem chi tiết).

9.3. Tư vấn khiếu nại các quyết định hành chính trái pháp luật liên quan đến đất đai (Xem chi tiết)

9.4. Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện, đơn khiếu nại (Xem chi tiết).

9.5. Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến tố tụng dân sự về đất đai.

10. Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến đất đai.

10.1. Tư vấn, đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tham gia quá trình đàm phán, kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất tại tòa án và cơ quan hành chính.

10.2. Tư vấn các quyền và nghĩa vụ của các bên trong tranh chấp đất đai, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện (Xem chi tiết), (Xem chi tiết)

10.3. Các quy định của pháp luật đất đai về các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, những điểm lưu ý khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai tại Việt Nam.

10.4. Tư vấn thủ tục khi phải thưa kiện, giải quyết tranh chấp về đất đai tại Tòa án, Luật sư sẽ giúp bạn hiểu phải chú ý những vấn đề nào của luật đất đai.

10.5. Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện (Xem chi tiết), (Xem chi tiết).

10.6. Đại diện cho khách hàng, cử Luật sư tham gia giải quyết các tranh chấp đất đai tại các cấp Tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình làm việc với khách hàng HTC Việt Nam cam kết bảo mật mọi thông tin và tài liệu do khách hàng cung cấp.

------------------------------------------

Để được hỗ trợ chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 0989.386.729; Email: [email protected]

Website: https://htc-law.com; https://luatsuchoban.vnGọi ngay

Zalo