Trang chủ

NƠI YÊN TÂM ĐỂ CHIA SẺ VÀ ỦY THÁC

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

Tư vấn pháp luật 24/24

Luật sư có trình độ chuyên môn cao

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

​Danh mục ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định năm 2022

Danh mục ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định năm 2022

Hiện nay vốn pháp định là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh. Vậy những ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định năm 2022 được quy định là gì? Hãy cùng Công ty Luật HTC Việt Nam tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Vốn pháp định là gì và đặc điểm vốn pháp định

- Vốn pháp định: là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp; Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định; Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

- Đặc điểm vốn pháp định:

+ Chỉ quy định cho một số ngành nghề nhất định;

+ Vốn pháp định được cấp cho các chủ thể kinh doanh, bao gồm các cá nhân, pháp nhân, tổ chức, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể…

+ Giấy xác nhận vốn pháp định được cấp trước khi doanh nghiệp cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

+ Vốn pháp định khác với góp của các chủ sở hữu khác với vốn kinh doanh. Vốn góp, vốn kinh doanh phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định.

Danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

STT

Ngành nghề

Đối tượng

Vốn pháp định

Cơ sở pháp lý

1

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam

Ít nhất là 1.000.000 USD

Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

2

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ kiểm toán

5 tỷ đồng

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Tối thiểu là 5 tỷ đồng.

Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới

500.000 USD

Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

6 tỷ đồng trở lên

Nghị định 84/2016/NĐ-CP

3

Kinh doanh chứng khoán

Môi giới chứng khoán

Tối thiểu 25 tỷ đồng

Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Tự doanh chứng khoán

Tối thiểu 50 tỷ đồng

Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Tối thiểu 165 tỷ đồng

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Tối thiểu 10 tỷ đồng

Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Tối thiểu 10 tỷ đồng.

Khoản 2 Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Công ty quản lý quỹ, vốn tối thiểu cấp cho chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Tối thiểu 25 tỷ đồng.

Khoản 3 Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán

Tối thiểu 800 tỷ đồng trở lên

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán

Tối thiểu 600 tỷ đồng trở lên

Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán

Tối thiểu 250 tỷ đồng trở lên

Công ty chứng khoán đăng ký kinh doanh cả hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh

Tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên

Kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty quản lý quỹ

Tối thiểu từ 25 tỷ đồng trở lên

Khoản 3 Điều 4 Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Thành lập quỹ thành viên

Tối thiểu là 50 tỷ đồng

Điều 113 Luật chứng khoán 2019

Công ty đầu tư chứng khoán

Tối thiểu là 50 tỷ đồng

Điều 115 Luật chứng khoán 2019

4

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác

Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên bù trừ trực tiếp

Tối thiểu 1.000 tỷ đồng (đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) hoặc tối thiểu 250 tỷ đồng (đối với công ty chứng khoán);

Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên bù trừ chung

Tối thiểu 7.000 tỷ đồng (đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) hoặc tối thiểu 900 tỷ đồng (đối với công ty chứng khoán).

Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán đối với thành viên bù trừ trực tiếp

Tối thiểu từ 900 tỷ đồng trở lên

Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán đối với thành viên bù trừ chung

Tối thiểu từ 1.200 tỷ đồng trở lên;

Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với ngân hàng thương mại

Tối thiểu từ 5.000 tỷ đồng trở lên đối với ngân hàng thương mại

Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Từ 1.000 tỷ đồng trở lên

Lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Trên 10.000 tỷ đồng

Luật Chứng khoán 2019

5

Kinh doanh bảo hiểm

Tổ chức nước ngoài thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Tổ chức Việt Nam thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

300 tỷ đồng

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh

350 tỷ đồng

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh

400 tỷ đồng

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe

600 tỷ đồng

Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí và

1.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe

300 tỷ đồng

Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

200 tỷ đồng

Khoản 4 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh

250 tỷ đồng

Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh

300 tỷ đồng

Doanh nghiệp tái bảo hiểm kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

400 tỷ đồng

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Doanh nghiệp tái bảo hiểm kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

700 tỷ đồng

Doanh nghiệp tái bảo hiểm kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

1.100 tỷ đồng

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm

4 tỷ đồng

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm

8 tỷ đồng

6

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Tối thiểu là 200 tỷ đồng

Nghị định 175/2016/NĐ-CP

7

Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

15 tỷ đồng (hưa bao gồm mức vốn pháp định của các lĩnh vực kinh doanh khác mà doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật).

Nghị định 88/2014/NĐ-CP

8

Kinh doanh ca-si-nô (casino)

Đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino

02 tỷ đô la Mỹ

Nghị định 03/2017/NĐ-CP

9

Kinh doanh đặt cược

Hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa

Tối thiểu là 1.000 tỷ đồng

Hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó;

Tối thiểu là 300 tỷ đồng

Doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

Tối thiểu 1.000 tỷ đồng hoặc tương đương

10

Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

Công ty quản lý quỹ

Tổng giá trị tài sản quản lý tối thiểu là 1.000 tỷ đồng

Nghị định 88/2016/NĐ-CP

11

Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa

Sở giao dịch hàng hóa

Từ 150 tỷ đồng trở lên

Từ 75 tỷ đồng trở lên

Thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa

Từ 5 tỷ đồng trở lên

Nghị định 51/2018/NĐ-CP

Thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa

Từ 75 tỷ đồng trở lên

Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

12

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Tiền ký quỹ là 10 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi

Nghị định 69/2018/NĐ-CP

13

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

Tiền ký quỹ là 7 tỷ đồng Việt Nam nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định 69/2018/NĐ-CP

14

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng

Tiền ký quỹ là 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định 69/2018/NĐ-CP

15

Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

Từ 10 tỷ đồng trở lên

Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

16

Hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Tối thiểu là 05 tỷ đồng

Nghị định 143/2016/NĐ-CP

Thành lập trường trung cấp giáo dục nghề nghiệp

Tối thiểu là 50 tỷ đồng

Thành lập trường cao đẳng giáo dục nghề nghiệp

Tối thiểu là 100 tỷ đồng

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật

Tối thiểu là 05 tỷ đồng

Nghị định 143/2016/NĐ-CP

Thành lập trường trung cấp giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật

Tối thiểu là 50 tỷ đồng

Thành lập trường cao đẳng giáo dục nghề nghiệp

Tối thiểu là 100 tỷ đồng

17

Kinh doanh dịch vụ việc làm

Mức ký quỹ 300.000.000 đồng

Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

18

Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ký quỹ 2 tỷ đồng tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Nghị định 112/2021/NĐ-CP

Doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

ký quỹ thêm 500.000.000 đồng đối với mỗi chi nhánh được giao nhiệm vụ.

19

Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

Ký quỹ 2 tỷ đồng

Nghị định 145/2020/NĐ-CP

20

Kinh doanh vận tải biển

Kinh doanh vận tải quốc tế

Tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam hoặc mua bảo hiểm để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên theo quy định.

Nghị định 147/2018/NĐ-CP

21

Kinh doanh vận tải hàng không

Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không khai thác đến 10 tàu bay

Tổi thiểu là 300 tỷ đồng

Nghị định 89/2019/NĐ-CP

Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không khai thác từ 11 đến 30 tàu bay

Tổi thiểu là 600 tỷ đồng

Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không khai thác trên 30 tàu bay

Tổi thiểu là 700 tỷ đồng

Thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung

Tổi thiểu là 100 tỷ đồng

22

Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

Thành lập và duy trì doanh nghiệp cảng hàng không

Tổi thiểu là 100 tỷ đồng

Nghị định 89/2019/NĐ-CP

23

Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách

30 tỷ đồng

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không

30 tỷ đồng

24

Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức

Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật

Nghị định 144/2018/NĐ-CP

25

Kinh doanh dịch vụ bưu chính

Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh

Tối thiểu là 02 tỷ đồng

Nghị định 47/2011/NĐ-CP

Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế

Tối thiểu là 5 tỷ đồng

26

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5 tỷ đồng

Nghị định 25/2011/NĐ-CP

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi khu vực (từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

30 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

100 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi khu vực (từ 15 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

100 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

300 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện

20 tỷ đồng

Nghị định 25/2011/NĐ-CP

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện

500 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh

30 tỷ đồng

27

Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam không dưới 05 tỷ đồng

Nghị định 130/2018/NĐ-CP

28

Hoạt động của nhà xuất bản

Ít nhất 05 (năm) tỷ đồng

Nghị định 195/2013/NĐ-CP

29

Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học

Thành lập trường đại học công lập

Vốn đầu tư với mức tối thiểu là 1000 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường)

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục

Vốn đầu tư với mức tối thiểu là 250 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng phân hiệu

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Thành lập trường trung cấp sư phạm, phân hiệu trường trung cấp sư phạm

Tối thiểu là 50 tỷ đồng (không bao gồm giá trị về đất đai)

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Thành lập trường cao đẳng sư phạm, phân cấp trường cao đẳng sư phạm

Tối thiểu là 100 tỷ đồng (không bao gồm giá trị về đất đai)

30

Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập cơ sở giáo dục mầm non

Suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

Nghị định 86/2018/NĐ-CP

Thành lập cơ sở giáo dục phổ thông

Suất đầu tư ít nhất là 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).

Thành lập cơ sở giáo dục đại học

Tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

Thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Vốn đầu tư tối thiểu là 250 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

Các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động

Mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định trên

31

Kinh doanh dịch vụ lữ hành

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Mức ký quỹ là 20.000.000 đồng

Nghị định 94/2021/NĐ-CP.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Mức ký quỹ là 50.000.000 đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài

Mức ký quỹ là 100.000.000 đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài

Mức ký quỹ là 100.000.000 đồng

32

Kinh doanh dịch vụ phát hành và phổ biến phim

Kinh doanh sản xuất phim

200.000.000 đồng

Nghị định 142/2018/NĐ-CP

33

Nhập khẩu phế liệu

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu khối lượng nhập khẩu dưới 500 tấn

Ký quỹ 10% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu

Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn

Ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu khối lượng nhập khẩu từ 1.000 tấn trở lên

Ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giấy phế liệu và nhựa phế liệu khối lượng nhập khẩu dưới 100 tấn

Ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giấy phế liệu và nhựa phế liệu khối lượng nhập khẩu từ 100 tấn đến dưới 500 tấn

Ký quỹ 18% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu

34

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại

3.000 tỷ đồng

Nghị định 86/2019/NĐ-CP

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

15 triệu đô la Mỹ (USD).

35

Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Công ty tài chính

500 tỷ đồng

Nghị định 86/2019/NĐ-CP

Công ty cho thuê tài chính

150 tỷ đồng

36

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

Ngân hàng chính sách

5.000 tỷ đồng

Nghị định 86/2019/NĐ-CP

Ngân hàng hợp tác xã

3.000 tỷ đồng

Tổ chức tài chính vi mô

05 tỷ đồng

Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn (sau đây gọi là xã)

0,5 tỷ đồng

37

Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng

Vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng

Nghị định 101/2012/NĐ-CP

38

Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Vốn Điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng

Nghị định 57/2016/NĐ-CP

39

Kinh doanh vàng

Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng

Vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên

Nghị định 21/2012/NĐ-CP

Tổ chức tín dụng kinh doanh mua, bán vàng miếng

Vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên

Dịch vụ tư vấn các vấn đề pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định năm 2022:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam xin tư vấn các vấn đề liên quan đến các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định năm 2022

- Tư vấn cho khách hàng về điều kiện vốn pháp định đối với ngành nghề khách hàng muốn kinh doanh.

- Đưa ra lời khuyên, tư vấn theo điều kiện thực tế của khách hàng.

Cam kết chất lượng dịch vụ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam hoạt động với phương châm tận tâm – hiệu quả – uy tín, cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ, cụ thể như sau:

- Đảm bảo thực hiện công việc theo đúng tiến độ đã thỏa thuận, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng với quy tắc đạo đức và ứng xử của luật sư Việt Nam.

- Đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.

- Bảo mật thông tin mà khách hàng cung cấp, các thông tin liên quan đến khách hàng.

Rất mong được hợp tác lâu dài cùng sự phát triển của Quý Khách hàng.

Trân trọng!

(Người viết: Trần Thị Như Quyên/181; Ngày viết: 13/3/2022)


Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 0989.386.729; Email: [email protected]

Website: https://htc-law.com ; https://luatsuchoban.vn

------------------------------------------------------------------

Bài viết liên quan:

- Ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn điều lệ

- 02 điều cần lưu ý khi kinh doanh ngành nghề có điều kiện tại Việt Nam

- Tư vấn ngành nghề kinh doanh có điều kiện

- Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

- Tư vấn pháp luật doanh nghiệpGọi ngay

Zalo