Trang chủ

NƠI YÊN TÂM ĐỂ CHIA SẺ VÀ ỦY THÁC

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

Tư vấn pháp luật 24/24

Luật sư có trình độ chuyên môn cao

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về lĩnh vực Hôn nhân và gia đình cho khách hàng trong và ngoài nước. Với đội ngũ Luật sư, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tư vấn và tham gia tranh tụng tại Tòa án, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về Hôn nhân và Gia đình từ A đến Z với mục đích HTC Việt Nam là mang đến “Hạnh phúc – Thành công – Cường thịnh” cho Quý khách hàng.

Trong chuyên mục tư vấn pháp luật Hôn nhân và gia đình, chúng tôi cung cấp tới quý khách hàng các dịch vụ cụ thể như sau:

1. TƯ VẤN VỀ KẾT HÔN GỒM:

1.1 Tư vấn về điều kiện kết hôn (Xem chi tiết).

1.2 Tư vấn về các thủ tục hành chính khi đăng ký hết hôn (Xem chi tiết).

1.3 Tư vấn về kết hôn trái pháp luật.

1.3.1 Tư vấn người có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật.

1.3.2 Tư vấn về hậu quả của việc kết hôn trái pháp luật (Xem chi tiết).

1.3.3 Tư vấn về thủ tục giải quyết đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật.

1.4 Tư vấn về trường hợp nam- nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.

1.4.1. Tư vấn về xác định quan hệ cha, mẹ và con cái khi nam nữ sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. (Xem chi tiết)

1.4.2 Tư vấn về việc giải quyết các vấn đề tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng khi nam nữ sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn (Xem chi tiết)

2.TƯ VẤN PHÁP LUẬT LY HÔN.

2.1 Ly hôn thuận tình

2.1.1 Tư vấn về thủ tục ly hôn thuận tình ( Xem chi tiết)

2.1.2 Tư vấn về quyền trực tiếp nuôi con, cấp dưỡng (hoặc tự nguyện không yêu cầu Tòa giải quyết).

2.1.3 Tư vấn về việc giải quyết vấn đề tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn (Xem chi tiết ).

2.2 Ly hôn đơn phương.

2.2.1 Tư vấn về thủ tục ly hôn đơn phương (Xem chi tiết).

2.2.2 Tư vấn về giải quyết nuôi con và cấp dưỡng khi ly hôn đơn phương (Xem chi tiết).

2.3 Tư vấn về các trường hợp không được ly hôn. (Xem chi tiết)

2.4 Tư vấn về quan hệ hôn nhân khi vợ (chồng) chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết (Xem chi tiết)

2.5 Tư vấn về giải quyết các quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn(Xem chi tiết)

2.6 Tư vấn về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

2.6.1 Chế tài xử lý về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

2.6.2 Đảng viên vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng bị xử lý như thế nào? (Xem chi tiết)

3. TƯ VẤN QUYỀN NUÔI CON, CẤP DƯỠNG NUÔI CON.

3.1 Tư vấn về vấn đề nuôi con sau khi ly hôn (Xem chi tiết).

3.2 Tư vấn về vấn đề mức cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn (Xem chi tiết).

3.3 Tư vấn về quyền nuôi con và quyền được thay đổi người trực tiếp nuôi con (Xem chi tiết)

4. TƯ VẤN VỀ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG

4.1 Tư vấn về việc xác định tài sản của vợ chồng.

4.1.1 Tư vấn xác định tài sản chung của vợ chồng: quá trình hình thành tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân (Xem chi tiết).

4.1.2 Tư vấn các cách xác định nợ chung trong các khoản nợ của vợ chồng.

4.1.3 Tư vấn về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung của vợ chồng.

4.1.4 Tư vấn về các trường hợp tài sản chung của vợ chồng được đưa vào trong kinh doanh (Xem chi tiết).

4.1.5 Tư vấn xác định tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân (Xem chi tiết).

4.1.6 Tư vấn xác định các khoản nợ riêng của vợ (chồng) trong thời kỳ hôn nhân.

4.2 Tư vấn về phân chia tài sản của vợ chồng.

4.2.1 Tư vấn về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân (Xem chi tiết).

4.2.1.1 Tư vấn về thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân (Xem chi tiết).

4.2.1.2 Tư vấn về hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân ( Xem chi tiết).

4.2.1.3 Tư vấn về các trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu.

4.2.2 Tư vấn về việc phân chia nợ chung của vợ chồng khi ly hôn (Xem chi tiết).

4.3 Tài sản của vợ chồng được chia như thế nào trong trường hợp một bên đã mất.

4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân hoặc khi ly hôn (Xem chi tiết)

5. TƯ VẤN CÁC QUAN HỆ PHÁP LUẬT HN & GĐ

5.1 Tư vấn về mối quan hệ giữa vợ và chồng.

5.1.1 Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng (Xem chi tiết).

5.1.2 Tư vấn về vấn đề đại diện giữa vợ và chồng.

5.1.2.1 Tư vấn về vấn đề đại diện của vợ và chồng trong lĩnh vực kinh doanh (Xem chi tiết).

5.1.2.2 Tư vấn về vấn đề đại diện giữa vợ và chồng trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng

5.1.2.3 Tư vấn về trách nhiệm liên đới của vợ và chồng trong quan hệ đại diện.

5.2 Tư vấn cách xác định quan hệ giữa cha mẹ và con cái

5.2.1 Tư vấn về xác định quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con cái.(Xem chi tiết).

5.2.2 Tư vấn về xác định quyền và nghĩa vụ của con cái.(Xem chi tiết).

5.2.3 Tư vấn về trường hợp đại diện cho con cái (Xem chi tiết).

5.2.4 Tư vấn về bồi thường thiệt hại của cha mẹ do con cái gây ra.(Xem chi tiết).

5.2.5 Tư vấn về quyền quản lý tài sản riêng của con khi con cái có tài sản riêng.(Xem chi tiết).

5.2.5 Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của con nuôi với cha mẹ nuôi

5.2.6 Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng.(Xem chi tiết).

5.3 Tư vấn cách xác định cha, mẹ và con (Xem chi tiết).

5.3.1 Tư vấn xác định con cái trong trường hợp thông thường

5.3.2 Tư vấn xác định cha, mẹ, con trong trường hợp người có yêu cầu chết

5.3.3 Tư vấn xác định cha mẹ con trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (Xem chi tiết).

5.3.4 Tư vấn xác định cha mẹ, con trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (Xem chi tiết).

5.4 Tư vấn pháp luật về giám hộ.

5.5 Tư vấn về quan hệ giữa các thành viên trong gia đình (Xem chi tiết).

6. TƯ VẤN VỀ YÊU CẦU HẠN CHẾ QUYỀN CỦA CHA, MẸ ĐỐI VỚI CON CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC QUYỀN THĂM NOM CON SAU KHI LY HÔN.

6.1 Tư vấn về trường hợp hạn chế quyền của cha, mẹ với con chưa thành niên (Xem chi tiết).

6.2 Tư vấn về thủ tục yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên (Xem chi tiết).

6.3 Tư vấn về người có quyền yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ với con chưa thành niên.

6.4 Tư vấn về quyền của cha, mẹ với con sau khi ly hôn.

6.5 Tư vấn yêu cầu tòa án hạn chế quyền chăm nom con của cha (mẹ) sau khi ly hôn.

6.6 Tư vấn điều kiện để tòa án hạn chế quyền chăm nom con sau khi ly hôn (Xem chi tiết).

7. TƯ VẤN THỦ TỤC NHẬN NUÔI CON NUÔI

7.1 Điều kiện để nhận nuôi con nuôi (Xem chi tiết).

7.2 Thủ tục để cho- nhận nuôi con nuôi(Xem chi tiết).

7.3 Tư vấn về yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi (Xem chi tiết).

8. TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI .

8.1 Tư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài. (Xem chi tiết)

8.1.1 Điều kiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (Xem chi tiết).

8.1.2 Trình tự đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (Xem chi tiết).

8.1.3 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (Xem chi tiết).

8.2 Tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài. (Xem chi tiết)

8.3 Phân chia tài sản vợ chồng có yếu tố nước ngoài.

8.3.1 Phân chia tài sản vợ chồng khi chung sống có yếu tố nước ngoài.

8.3.2 Phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn có yếu tố nước ngoài.

8.4 Xác định quan hệ vợ chồng, con cái có yếu tố nước ngoài.

8.5 Tư vấn về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Xem chi tiết).

9. LUẬT HÔN NHÂN TƯ VẤN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.

9.1 Những trường hợp như thế nào thì bị coi là vi phạm chế độ hôn nhân một vợ 1 chồng.

9.2 Chế tài của những trường hợp vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

9.3 Có được khởi kiện khi chồng có hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng không?

10. TƯ VẤN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CỦA TOÀ ÁN NƯỚC NGOÀI HOẶC KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CỦA TOÀ ÁN NƯỚC NGOÀI MÀ KHÔNG CÓ YÊU CẦU THI HÀNH TẠI VN.

11.TƯ VẤN CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH MÀ PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH.

Công ty Luật HTC Việt Nam luôn đồng hành cùng quý khách về mặt pháp lý trong suốt quá trình hoạt động. Để mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng, chúng tôi thực hiện dịch vụ tư vấn pháp luật thông qua các hình thức sau:

- Tư vấn trực tiếp (gặp mặt, qua điện thoại...);

- Tư vấn bằng văn bản;

- HTC Việt Nam cử Luật sư tham gia tư vấn hoặc đại diện cho khách hàng trong các hoạt động mà pháp luật cho phép;

- Đại diện cho khách hàng thực hiện các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính, đàm phán với các tổ chức, cá nhân...;

- Tham gia tranh tụng tại Tòa...

Dù tư vấn bằng hình thức nào HTC Việt Nam luôn cam kết thực hiện công việc với chi phí hợp lý nhất, thời gian nhanh nhất và bảo mật thông tin nhất.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 0989.386.729; Email: [email protected]

Website: https://htc-law.com; https://luatsuchoban.vnGọi ngay

Zalo